Promotions

 • FACE DESIGN PROGRAM

  โปรแกรมที่รวมเพื่อใบหน้าที่ดูดีขึ้น ของคุณ

  คุณรู้สึกอยากให้ใบหน้าดูดีขึ้นใช่ไหม  ปรึกษาแพทย์เอสอาร์ซี คลินิก วันนี้ ด้วยโปรแกรมออกแบบหน้า ของเอสอาร์ซี คลินิก

  โปรแกรมออกแบบใบหน้า ของเอสอาร์ซี คลินิก เป็นการออกแบบใบหน้าโดยแพทย์ของเอสอาร์ซี คลินิก แล้วพิจารณาว่า ทำอย่างไรใบหน้าคุณจึงจะดูดีขึ้น ในงบประมาณที่จำกัด
  โปรแกรมนี้ต่างกับ BeautyBloom ที่  บิวตี้บลูม เน้นการทำผิวหน้า ( Texture ) ให้ดูดีขึ้น ในขณะที่ Face Design เป็นการเน้นการปรับโครงสร้างและรูปร่างของใบหน้า ( Structure ) ให้ดูดีขึ้นโดยอาศัยนวัตกรรมทางการแพทย์ถึง 3 อย่างคือ

  - โบทูลินั่มทอกซิน ( Botulinum toxin) เพื่อการคลายริ้วรอยในส่วนที่มากเกินไป
  - ฟิลเลอร์ ( Filler ) เพิ่มเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป
  - ร้อยไหมดึงหน้า Thread Lift  เพื่อย้ายตำแหน่งที่หย่อนคล้อยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยโบทูลินั่นทอกซิน หรือ ฟิลเลอร์ ได้

  เพราะประกอบไปด้วยนวัตกรรมที่เน้นผลที่ชัดเจนถึง 3 อย่าง คุณจึงมั่นใจได้ว่า คุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้ตั้งแต่ วันแรกที่ทำ

  แพทย์ที่เอสอาร์ซี คลินิก ที่สามารถทำโปรแกรมนี้ได้ จะมีบางคนเท่านั้น กรุณาสอบถามที่สาขา ก่อนเข้ามารับการปรึกษา เพื่อการใช้เวลาอันคุ้มค่าของคุณ

  Prelude : Face Designer with Fillers 1-2 cc Nose or Chin Augmentation with Botox lifting-Maxillary
  Overture :  Face Designer with Fillers 1-3 cc  Nose and Nasolabial Fold Augmentation  with Botox Lifting-Maxilary and V – Thread Lift.
  Movement :  Face Design with Fillers 1-5 cc  Nose,Nasolabial,Chin Augmentation with Botox Lift-Frontal-Maxillary and V-Thread Lift
  Interlude : Face Design with Fillers Nose,Nasolabial,Chin Augmentation , Botox Whole Line Face , V-Thread Lift
  Refrain: Face Design with Fillers Nose-Nasolabial,ChinAugmentation , Botox Whole Line&Lift Face and Neck , V-Thread Lift ,
  Finale: Face Design with Fillers  in All Defecits Face,Eye brown and Nose – Chin Lift with Thread Lift combinded Filler , Botox whole Line-&Lift in face and Neck, Antiaging – Facial Homeopathy ,Diamond Kiss Laser and RF  Purposefully 2 month sections.with Everweek schedule

   

   ใส่ความเห็น

src clinic , cosmetic ,aesthetic , plastic , laser ,thread